Laadunhallinta varmistaa onnistuneet projektit

Wemasto Oy:n ensisijainen tavoite on oman toiminnan jatkuva kehittäminen ja sitä kautta saavutettava asiakastyytyväisyys.

Toimintaamme ohjataan SFS-EN ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän vaatimusten mukaisesti.

Kehitämme tuotantomenetelmiä ja käytämme parasta mahdollista laitteistoa, jotta pystymme vastaamaan tiukentuviin laatuvaatimuksiin ja nopeisiin toimitusaikoihin. Wemasto Oy:n Hitsauksen laatujärjestelmä on sertifioitu SFS-EN ISO 3834-2 vaatimusten mukaisesti Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta.

ISO 3834-2:2005 – Certificate No. 10051-01 – Wemasto Oy

 Koulutettu ja kokenut henkilökunta

Wemasto Oy:n henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito perustuvat pitkään konepaja- ja asennustyömaakokemukseen, laaja-alaiseen hitsauksen kokemustaustaan, sitoutuneisuuteen, sekä jatkuvaan koulutukseen.

Henkilökuntaamme kuuluukin IWE, IWT, IWS, IWI-C ja Lead Auditor pätevyyden omaavia ammattilaisia.

 Pysyvien liitoksien henkilö- ja menetelmäpätevyydet sertifioidaan ja pätevöitetään harmonisoitujen standardien SFS-EN ISO 9606-1, SFS-EN ISO 9606-4 ja SFS-EN ISO 15614-1 mukaisesti toimivaltaisen kolmannen osapuolen johdosta.

 

 

Painelaitteet

Uusien painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin sovellamme painelaitteista annettua valtioneuvoston asetusta painelaitteista (1548/2016) eli painelaitedirektiiviä (PED, 2014/68/EU).

Painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöihin sovellamme painelaitelain (1144/2016) 76 §:n ja valtioneuvoston asetuksen painelaiteturvallisuudesta (1549/2016) 17 §:n mukaisia menettelytapoja ja noudattaen soveltuvin osin Painelaitedirektiivin olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

Wemasto Oy:n painelaitedirektiivin 2014/68/EU moduulin A2 mukainen toiminta on sertifioitu Inspecta Tarkastus Oy:n toimesta.

PED Module A2 – Certificate No. x10536-01 – Wemasto Oy

Hitsauksen menetelmäkokeet (WPQR) ja hitsausohjeet (WPS)

Wemasto Oy:n laatujärjestelmä sisältää hitsausohjeita (WPS) ja hitsauksen menetelmäkokeita (WPQR) mm. materiaaleille P235GH, P355N, 16Mo3, 10CrMo9-10, 316L, 321, DUPLEX, Alloy 20, 625, 825, 800…

Päivitämme menetelmiämme jatkuvasti eri prosesseille ja uusille materiaaleille asiakkaittemme tarpeiden mukaisesti.

Wemasto Oy suorituttaa hitsauksen menetelmien hyväksynnässä laajempaa testausta, kuin mitä menetelmäkoe standardi ISO 15614-1 määrittelee (minimivaatimuksissaan).

  • Huomioidaan, että erityinen käyttö, materiaali tai valmistusolosuhteet saattavat lisätietojen saamiseksi edellyttää tuotestandardeissa (tai tilaajan/valmistajan ohjeissa) laajempaa testausta.
  • Varmistetaan, että menetelmän hyväksynnän perusteella, standardin SFS-EN ISO 15609-1 vaatimusten mukaan laaditun hitsausohjeen mukaisesti hitsattu liitos täyttää sille asetetut vaatimukset.

WPQR-WPS-luettelo rev. 7 (22.2.2022)

Sertifioitu toimintamme

Sertifioitu toimintamme menettelyohjeineen kuvaa käytäntöjä ja menettelytapoja;

• miten Wemasto Oy:ssä noudatetaan moduulia A2, painelaitedirektiivin (2014/68/EU) luokan I ja II kuuluvien (uusien painelaitteiden) valmistuksessa

• miten Wemasto Oy:ssä noudatetaan arviointimenettelyä moduuli G (Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus), jossa ilmoitettu laitos tekee tuotteen suunnitelma- ja loppuarvioinnin painelaitedirektiivin luokan (I, II) III ja IV kuuluvien (uusien painelaitteiden) valmistuksessa.

• miten Wemasto Oy:ssä sovelletaan kansallisia määräyksiä (ei rekisteröitävien) painelaitteiden muutos- ja korjaustöihin Valtioneuvoston asetuksen painelaiteturvallisuudesta 1549/2016 mukaisesti, soveltaen painelaitedirektiivin III moduulia A2.

• miten Wemasto Oy:ssä sovelletaan rekisteröidyn painelaitteen (putkisto, säiliö, autoklaavi, paineenalainen lisälaite) muutos- ja korjaustöihin moduulia G, Valtioneuvoston asetuksen painelaiteturvallisuudesta 1549/2016 mukaisesti.
Ko. menettelyssä laadimme korjaustyön suunnitelman, josta valitsemamme Tarkastuslaitos (hyväksytty laitos) antaa lausunnon tai päätöksen, johon perustuen teemme korjaus- tai muutostyön suunnitelman mukaisesti.
– Hyväksytty (tarkastuslaitos) tarkastaa työn ja siitä kootut asiakirjat ja antaa vaatimustenmukaisuustodistuksen.
– Wemasto Oy antaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja luovuttaa työtä koskevat asiakirjat omistajalle.

• miten Wemasto Oy:ssä otetaan huomioon käytännöt vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista koskevan asetuksen (856/2012) vaatimukset, jonka 47§:n mukaan vaarallisten kemikaalien putkistoihin sovelletaan vähintään luokan I vaatimuksia (vähintään moduuli A), vaikka putkistot eivät painelaitesäädösten mukaan kuuluisikaan luokan I vaatimusten piiriin.

• miten Wemasto Oy:ssä noudatetaan hitsauksen laatujärjestelmän vaatimuksia standardin SFS-EN ISO 3834 (metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset) tason 2 (kattavat laatuvaatimukset) askelmerkkien mukaan.

Ota yhteyttä Ylös